کوه ټچ، د سیاستوالو اصلي ساحه کوه رونګ، د خپل متحرک ګوند فضا لپاره پیژندل شوی (که څه هم ډیری دي د رخصتي رخصتي انتخابونه ښی لور ته لږ څه نور). دلته دلته د کوه رونگ د یو مشهور ساحل لپاره خورا مهم انځورونه د 10 دي ...

تبصرې